insan ve Arı


55
49 Paylaşım, 55 Beğeni

Bugün kutup bölgeleri dışında dünyanın tüm kara parçalarında yaşayan bal arısı, 17. yüzyıla kadar sadece Eski Dünya’da yaşamaktaydı.

İnsanla arının tanışması Mezolotik çağda (Yontma Taş) başlamış, insan, kaya çatlakları ve ağaç kovuklarında bulunan bal arısı yuvalarından bal avcılığını (bal toplamayı) öğrenmiştir.

Günümüzde bal avcılığı aynı yöntemlerle halen Himalayalar’da sürdürülmektedir.

ar? h? zv? Z, bit, propolis, bal, ar? yay? nc? l?, ,ar? yay? nlar?, k? rkayak ari, arı, viz viz, ari ar? kovan?, bal ar? s?,arı ölümü, arılar neden ölür, ar? c? l? k m, kraliçe? e ar?,
viz, ar? s? t? Öğr, ar? yay? nc?, ar? kovan? , h? zv? Z, arı, kovandayız,  ar? h? zv? Z,  arıları koru, Neonikotinoid arıları öldürüyor; kullanımı yasaklansın, denetimler artırılsın! Arılar için ne yapabiliriz? arı poleni, arı kovanı, arı, arı yayınları, arı sütü, arı sokması, arıcılık, arı sokmasının faydaları, balmumu nedir yenir mi, balmumu nedir nerede satılır, yapay balmumu nedir, balmumu aktar, gerçek balmumu nasıl anlaşılır, balmumu yara tedavisi, saf balmumu fiyat, balmumu ve zeytinyağı faydaları

Nepal’ de bal avcıları


İspanya’nın doğusunda bal avcılığını gösteren kaya resmi (MÖ 7000)


 

Zimbabve’de kaya sığınağı içindeki bir bal arısı yuvasına ulaşmaya çalışan bal avcısını tasvir eden kaya resmidir.

ar? h? zv? Z, bit, propolis, bal, ar? yay? nc? l?, ,ar? yay? nlar?, k? rkayak ari, arı, viz viz, ari ar? kovan?, bal ar? s?,arı ölümü, arılar neden ölür, ar? c? l? k m, kraliçe? e ar?,
viz, ar? s? t? Öğr, ar? yay? nc?, ar? kovan? , h? zv? Z, arı, kovandayız,  ar? h? zv? Z,  arıları koru, Neonikotinoid arıları öldürüyor; kullanımı yasaklansın, denetimler artırılsın! Arılar için ne yapabiliriz? arı poleni, arı kovanı, arı, arı yayınları, arı sütü, arı sokması, arıcılık, arı sokmasının faydaları, balmumu nedir yenir mi, balmumu nedir nerede satılır, yapay balmumu nedir, balmumu aktar, gerçek balmumu nasıl anlaşılır, balmumu yara tedavisi, saf balmumu fiyat, balmumu ve zeytinyağı faydaları

Çatallı merdiven ile yuvaya tırmanan bal avcısını gösteren kaya resmidir. (Drakensberg dağları, Natal, Güney Afrika)

ar? h? zv? Z, bit, propolis, bal, ar? yay? nc? l?, ,ar? yay? nlar?, k? rkayak ari, arı, viz viz, ari ar? kovan?, bal ar? s?,arı ölümü, arılar neden ölür, ar? c? l? k m, kraliçe? e ar?,
viz, ar? s? t? Öğr, ar? yay? nc?, ar? kovan? , h? zv? Z, arı, kovandayız,  ar? h? zv? Z,  arıları koru, Neonikotinoid arıları öldürüyor; kullanımı yasaklansın, denetimler artırılsın! Arılar için ne yapabiliriz? arı poleni, arı kovanı, arı, arı yayınları, arı sütü, arı sokması, arıcılık, arı sokmasının faydaları, balmumu nedir yenir mi, balmumu nedir nerede satılır, yapay balmumu nedir, balmumu aktar, gerçek balmumu nasıl anlaşılır, balmumu yara tedavisi, saf balmumu fiyat, balmumu ve zeytinyağı faydaları

İlk kovan büyük olasılıkla taş devrinde, içerisinde bir arı kolonisinin bulunduğu ağacın kesilmesiyle elde edilmiştir. Daha sonraları ise sırasıyla; mantar, ağaç kabukları ve içi oyulmuş ağaç kütükleri kullanılmıştır. Ormanın olmadığı ve ağaç bulmanın zor olduğu Orta Doğu’da su testileri arı kolonilerine yuva olmuştur. Bu kültürün izlerine bugün  bile İsrail ve Lübnan’da rastlanmaktadır. Eski Mısır’da kil ve topraktan yapılmış borular kovan olarak kullanılmıştır .

MÖ 5000’ li yıllardan bugüne tarımla uğraşan toplumlarda çeşitli amaçlar için kullanılan sepetler,  aynı zamanda arı kovanı olarak da kullanılmıştır. Bu tür sepetlerin günümüzde bazı değişimlere uğrayarak kullanıldığı görülmektedir.

ar? h? zv? Z, bit, propolis, bal, ar? yay? nc? l?, ,ar? yay? nlar?, k? rkayak ari, arı, viz viz, ari ar? kovan?, bal ar? s?,arı ölümü, arılar neden ölür, ar? c? l? k m, kraliçe? e ar?,
viz, ar? s? t? Öğr, ar? yay? nc?, ar? kovan? , h? zv? Z, arı, kovandayız,  ar? h? zv? Z,  arıları koru, Neonikotinoid arıları öldürüyor; kullanımı yasaklansın, denetimler artırılsın! Arılar için ne yapabiliriz? arı poleni, arı kovanı, arı, arı yayınları, arı sütü, arı sokması, arıcılık, arı sokmasının faydaları, balmumu nedir yenir mi, balmumu nedir nerede satılır, yapay balmumu nedir, balmumu aktar, gerçek balmumu nasıl anlaşılır, balmumu yara tedavisi, saf balmumu fiyat, balmumu ve zeytinyağı faydaları

Hanedan (Abu Ghorab)’ın güneş tapınağında arıcılık etkinliklerini gösteren bir rölyef  (MÖ 2400).

Arı kültürünün ilk merkezi olan Mezopotamya ve Antik Mısır’da MÖ 5000’li yıllarda kütük ve testi kovanlarla arıcılık yapılmıştır.

Eski Mısır’da arıları kovandan uzaklaştırmak için duman kullanılmıştır.

MÖ 3000-2000 yılları arasında dikişli sepet yerine örme sepet kullanılmış ve bunun örneklerine  Mısır’da rastlanmıştır.

Hitit Uygarlığı’nda Arıcılık

Asya Kıtası’ndaki arıcılık hakkında en eski belge Orta Anadolu (Boğazköy)’da bulunmuştur. MÖ 1300 yılına ait belgede Hititlerin arıcılık yaptığı ve arıcılığa ilişkin çeşitli yasal düzenlemelerin olduğu görülmektedir. 

Kovan çalanlara  para ve arı sokturma cezaları verilmekteydi.

Bal arısı kolonilerini barındırmak için sepet kovan yapma teknikleri geliştirilmiştir. Sepet kovanlar çağlar boyunca çok az değişikliğe uğramıştır.

Günümüzde Anadolu’da  halen sepet kovanla arıcılık yapılmaktadır.

ar? h? zv? Z, bit, propolis, bal, ar? yay? nc? l?, ,ar? yay? nlar?, k? rkayak ari, arı, viz viz, ari ar? kovan?, bal ar? s?,arı ölümü, arılar neden ölür, ar? c? l? k m, kraliçe? e ar?,
viz, ar? s? t? Öğr, ar? yay? nc?, ar? kovan? , h? zv? Z, arı, kovandayız,  ar? h? zv? Z,  arıları koru, Neonikotinoid arıları öldürüyor; kullanımı yasaklansın, denetimler artırılsın! Arılar için ne yapabiliriz? arı poleni, arı kovanı, arı, arı yayınları, arı sütü, arı sokması, arıcılık, arı sokmasının faydaları, balmumu nedir yenir mi, balmumu nedir nerede satılır, yapay balmumu nedir, balmumu aktar, gerçek balmumu nasıl anlaşılır, balmumu yara tedavisi, saf balmumu fiyat, balmumu ve zeytinyağı faydaları

 

Orta Çağda, kovanları sıcak suya daldırmak veya kükürt yakarak arıları öldürmek suretiyle bal ve balmumu elde ediliyordu.

Bu dönemde kolonilerin oğul vermelerini teşvik etmek için kovanlar küçük tutuluyordu.

Orta Çağda arıcılar bakım sırasında kendilerini korumaya yönelik  giysi kullanıyorlardı.

Arıcı erken yaz mevsiminde oğulları yakalayarak kovanlara koymuş, sonbahar mevsiminde hasat amacıyla kovanların çoğunu söndürmüş, peteklerini kesmiş ve balı peteklerden ayırmıştır.

Geriye kalan kovanlarını gerektiğinde yiyecek sağlayarak kışlatmaya çalışmıştır.

 

ar? h? zv? Z, bit, propolis, bal, ar? yay? nc? l?, ,ar? yay? nlar?, k? rkayak ari, arı, viz viz, ari ar? kovan?, bal ar? s?,arı ölümü, arılar neden ölür, ar? c? l? k m, kraliçe? e ar?,
viz, ar? s? t? Öğr, ar? yay? nc?, ar? kovan? , h? zv? Z, arı, kovandayız,  ar? h? zv? Z,  arıları koru, Neonikotinoid arıları öldürüyor; kullanımı yasaklansın, denetimler artırılsın! Arılar için ne yapabiliriz? arı poleni, arı kovanı, arı, arı yayınları, arı sütü, arı sokması, arıcılık, arı sokmasının faydaları, balmumu nedir yenir mi, balmumu nedir nerede satılır, yapay balmumu nedir, balmumu aktar, gerçek balmumu nasıl anlaşılır, balmumu yara tedavisi, saf balmumu fiyat, balmumu ve zeytinyağı faydaları

ADÜ Çine Arıcılık Müzesi

ADÜ Çine Arıcılık Müzesi

16. Yüzyıldan itibaren arıcılık hızlı bir şekilde gelişmeye başlamış ve tarımda önemli yer tutmuştur.

1600-1850 Yılları arasında 3 önemli gelişme olmuştur.

Bunlardan birincisi, bal arılarının biyolojisi ve yaşam döngüsünü açıklayan bilimsel buluşlardır.

İkincisi, bal arılarının kontrolünü sağlayan arıcılık yöntemlerindeki gelişmelerdir.

Üçüncüsü ise bal arısının Eski Dünya’dan Yeni Dünya’ya götürülmesidir.

1600-1850 Yılları arasındaki dönemde bal almak için kolonileri öldürmek yerine birleştirme yoluna gidilmiştir.

Birleştirme, arılar kendi kovanlarından üstlerine konan boş kovana sürülmek yoluyla yapılmıştır.

Kovanların sadece alt kısımlarında yapılan petekler özel bir bıçakla kesilerek hasat edilmiş ve geriye kalan petekler kuluçka alanı olarak bırakılmıştır.

Tahtadan yapılmış kovanlar ise 17. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.

ar? h? zv? Z, bit, propolis, bal, ar? yay? nc? l?, ,ar? yay? nlar?, k? rkayak ari, arı, viz viz, ari ar? kovan?, bal ar? s?,arı ölümü, arılar neden ölür, ar? c? l? k m, kraliçe? e ar?,
viz, ar? s? t? Öğr, ar? yay? nc?, ar? kovan? , h? zv? Z, arı, kovandayız,  ar? h? zv? Z,  arıları koru, Neonikotinoid arıları öldürüyor; kullanımı yasaklansın, denetimler artırılsın! Arılar için ne yapabiliriz? arı poleni, arı kovanı, arı, arı yayınları, arı sütü, arı sokması, arıcılık, arı sokmasının faydaları, balmumu nedir yenir mi, balmumu nedir nerede satılır, yapay balmumu nedir, balmumu aktar, gerçek balmumu nasıl anlaşılır, balmumu yara tedavisi, saf balmumu fiyat, balmumu ve zeytinyağı faydaları

1550-1850 Yılları Arasında Önemli Buluş ve Gelişmeler

1568’de arıların yumurta ya da larvadan ana arı yetiştirebileceği,

1586’da ana arının yumurtladığını ve kolonideki tüm bireylerin anası olduğu,

1609’da ana arının dişi ve koloninin anası,  iri yapılı bireylerin erkek olduğu,

1637’de  işçi arıların dişi birey olduğu belirlenmiştir.

 

1687’de tek petekli gözlem kovanında arıların kovan içi davranışları izlenmiş,

1717’de nektarın (bal özü) çiçekler tarafından salgılandığı bulunmuş,

1744’de arılar tarafından bal mumunun salgılanma mekanizması belirlenmiş,

1771’ de ana arı kovan dışında erkek arılar ile uçuş sırasında çiftleştiği saptanmıştır.

1550-1850 Yılları Arasında Önemli Buluş ve Gelişmeler

1792’de arı kolonisine ilişkin günümüz bilgilerinin temelleri atılmıştır. Özel bir kovan (yaprak kovan) geliştirilerek ana arının kovandaki etkisi, ana arı yetiştirme ve döllenme, sıcaklık regülasyonu ve koloni savunması gibi olaylar saptanmıştır.

Yaprak kovan, kitap gibi açılan ve birbirine menteşe ile tutturulmuş birkaç çerçeveden oluşmaktaydı.
  • 1792’de soğuk havalarda arıların salkım oluşturarak kovan içi sıcaklığını korudukları, oğul veren arıların midelerinin bal dolu olduğu ve arıların iletişim için dans ettikleri gözlemlenmiştir.
  • 1814’de ana arıda çiftleşme işareti belirlenmiştir.
  • 1845’de partenogenezis; erkek arıların döllenmemiş yumurtadan meydana geldikleri saptanmıştır.
Orjinal Langstroth kovanı

ar? h? zv? Z, bit, propolis, bal, ar? yay? nc? l?, ,ar? yay? nlar?, k? rkayak ari, arı, viz viz, ari ar? kovan?, bal ar? s?,arı ölümü, arılar neden ölür, ar? c? l? k m, kraliçe? e ar?,
viz, ar? s? t? Öğr, ar? yay? nc?, ar? kovan? , h? zv? Z, arı, kovandayız,  ar? h? zv? Z,  arıları koru, Neonikotinoid arıları öldürüyor; kullanımı yasaklansın, denetimler artırılsın! Arılar için ne yapabiliriz? arı poleni, arı kovanı, arı, arı yayınları, arı sütü, arı sokması, arıcılık, arı sokmasının faydaları, balmumu nedir yenir mi, balmumu nedir nerede satılır, yapay balmumu nedir, balmumu aktar, gerçek balmumu nasıl anlaşılır, balmumu yara tedavisi, saf balmumu fiyat, balmumu ve zeytinyağı faydaları

1851 Yılı ve Sonrası

1851’ de Lorenzo Lorraine Langstroth, (A.B.D.) çerçeveli kovan tipini  geliştirmiş, Langstroth kovanı  olarak adlandırılan bu kovan tipi 1860 yıllarda A.B.D.’ de, daha sonrada dünyada en yaygın kovan tipi olarak kullanılmıştır.

1857’de bal mumundan petek (temel petek) yapmak için bir kalıp üretilmiştir. 

1865’de bal süzme makinesi ve ana arı ızgarası bulunmuştur.

1869’da Dadant-Blatt  kovan tipi geliştirilmiştir.

1876’da  silindirik petek makinesi,

1877’ de arıcı körüğü,

1882’de aşılama ile  ana arı yetiştirme tekniği,1

891’de arı kaçıran ile bal hasat yöntemi bulunmuştur.

Arıcılık kadim uygarlıkların hepsinde bulunmaktadır.  Günümüze kadar süre gelen arıcılık serüveni, insanlığın gelişim evresiyle paralellik arz etmektedir.

Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

55
49 Paylaşım, 55 Beğeni

Sizin Tepkiniz Nedir?

karmaşık karmaşık
0
karmaşık
eğlenceli eğlenceli
0
eğlenceli
bilgilendirici bilgilendirici
0
bilgilendirici
sinir sinir
0
sinir
komik komik
0
komik
aman tanrım aman tanrım
0
aman tanrım
o ne lann o ne lann
0
o ne lann
beğendim beğendim
0
beğendim
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı